Home

Wijkzorg Amstelveen is de centrale plek waar cliënten, hun naasten en verwijzers terecht kunnen voor het eenvoudig aanvragen van wijkzorg in Amstelveen. Ons doel is om het aanvraagproces voor wijkzorg zo soepel mogelijk te laten verlopen, zodat iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft, deze kan ontvangen. Op dit momenten behoren Amstelring, Brentano en Zonnehuisgroep Amstelland tot onze aangesloten organisaties.

We bevinden ons nu in een pilotfase waarin we de vernieuwde werkwijze en samenwerking evalueren. Wilt u iets met ons delen? Mail dan naar info@wijkzorgamstelveen.nl

Wijkzorg aanvragen

1.

Zorg aanvragen

2.

Kies het postcodegebied waarin de cliënt woont

3.

Vul het aanvraagformulier in

4.

Eén van de zorgorganisaties neemt contact op met de aanvrager

Dien uw aanvraag vóór 13:30 in om dezelfde dag rond 15:00 een reactie te ontvangen

Amstelveen Noord

1181 t/m 1184

Uilenstede

Kronenburg

Kostverloren

Bankras

Randwijck

Patrimonium

Elsrijk

Stadshart

Amstelveen Zuid

1185 t/m 1188

Keizer Karel

Bovenkerk

Westwijk

Groenelaan

Waardhuizen

Middenhoven

Nes

In het nieuws

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik thuiszorg aanvragen?

U klikt op de knop ‘direct zorg aanvragen’ en kiest voor het juiste gebied. Daar vult u de gegevens van uzelf of de cliënt in en klik op verzenden. U ontvangt direct een kopie van de aanvraag in uw mailbox. Iedere werkdag (maandag t/m vrijdag) worden de aanvragen doorgenomen door de wijkteams. Als u de aanvraag voor 13.30u heeft verzonden krijgt u nog dezelfde werkdag terugkoppeling of de teams uw aanvraag kunnen oppakken. Is er géén ruimte voor uw zorgvraag, dan bespreken we eventuele andere mogelijkheden.

Is het aanmeldpunt 7 dagen in de week actief?

Nee, het aanmeldpunt is actief van maandag t/m vrijdag. De binnengekomen aanvragen worden op die dagen om 13.30u besproken in een overleg tussen wijkteams van de aangesloten zorgorganisaties. Een aanvraag op vrijdag na 13:30u ingediend, wordt pas op de volgende maandag besproken.

Wat als mijn zorgvraag spoed heeft?

Als de zorgvraag binnen één werkdag moet worden opgepakt (bijvoorbeeld bij terminale zorg), neem dan direct contact op met één van de zorgorganisaties. Klik hiervoor op één van de logo’s onderaan deze website.  

Wat als geen van de aangesloten organisaties capaciteit heeft om mijn zorgvraag op te pakken?

Wanneer er geen capaciteit is binnen de aangesloten zorgorganisaties, proberen zij in overleg een alternatieve oplossing te bedenken. Als ze niet tot een alternatieve oplossing kunnen komen, maken ze een advies. Dit advies wordt telefonisch teruggekoppeld rond 15:00u wanneer je de aanvraag voor 13:30u hebt ingediend.

Kan ik aanvullende cliëntinformatie zoals een episodelijst toevoegen aan de aanvraag?

Nee, de episodelijst kan niet worden toegevoegd aan de zorgaanvraag. Het aanvraagformulier is zo ingericht dat enerzijds de administratieve last voor de zorgaanvrager zo laag mogelijk is en anderzijds voldoet aan de regelgeving betreffende digitale informatieveiligheid. Als de zorgaanvraag is opgepakt neemt de indicerende wijkverpleegkundige contact op met de zorgaanvrager. Dan kan eventueel aanvullende informatie rechtstreeks worden uitgewisseld.

Kan ik via het aanmeldpunt zorg aanvragen met ZorgDomein of Point?

In deze pilotfase is er nog geen mogelijkheid om zorgaanvragen te versturen via ZorgDomein of Point. Er wordt getest of het principe van de vernieuwde werkwijze werkt. Wanneer dit principe werkt, is de ambitie om verder te onderzoeken hoe het aanmeldpunt kan aansluiten op bestaande systemen in lijn met de regionale visie op gegevensuitwisseling.

Wat als de situatie van de cliënt verandert binnen een dag na het indienen van de zorgvraag via wijkzorgamstelveen.nl?

Bij wijzigingen over de zorgvraag vult u opnieuw het aanvraagformulier in en verwijst u naar het oude.

Wat is “realistisch verwijzen”?

Een verwijzer schetst een realistisch beeld over wijkzorg richting een patiënt. Dit houdt in dat de verwijzer aangeeft dat er een wijkverpleegkundige thuis samen met cliënt en eventuele naasten komt onderzoeken hoe de zorgvraag het best kan worden ingevuld. Dit gebeurt op basis van het 5-stappen model, waarin er onder andere wordt onderzocht wat cliënt nog zelf kan, welke hulpmiddelen ingezet kunnen worden of welke andere partijen kunnen ondersteunen. Het kan dus zijn dat de zorgvraag (deels) op andere manieren wordt ingevuld dan met zorg geleverd door iemand van de zorgorganisatie.

Is het aanmeldpunt ook voor het aanvragen van casemanagers dementie?

Het aanmeldpunt is in de pilotfase voor reguliere wijkzorg. Dat betekent dat het aanvragen van bijvoorbeeld een casemanager dementie nog via de huidige werkwijze gaat. Ook bij acute of palliatieve zorgvragen kun je rechtstreeks blijven bellen naar een van de organisaties. Mochten er onverhoopt zorgvragen worden ingediend die niet door een regulier wijkteam kunnen worden opgepakt, zullen zij dit terugkoppelen en je direct aangeven waar je met deze zorgvraag wel terecht kunt. De ambitie is er om het aanmeldpunt in 2024 uit te breiden voor ook andere typen zorgvragen zoals casemanagers dementie, gespecialiseerde wondverpleging en gespecialiseerde technische verpleging.

Kan ik via het aanmeldpunt wijkzorg aanvragen van dezelfde organisatie als de reeds betrokken casemanager dementie?

Je kunt in het aanmeldformulier bij een organisatie van voorkeur aangeven welke dit is en bij opmerkingen aangeven wat de reden is voor deze voorkeur. In het verdelen van de aanvragen wordt hier rekening mee gehouden.

Waarom zijn alleen Amstelring, Brentano en Zonnehuisgroep Amstelveen aangesloten bij het centrale aanmeldpunt?

Deze drie organisaties zochten elkaar steeds vaker op om elkaar te ondersteunen. Zij hebben gezamenlijk dit project opgezet. De pilotfase vindt plaats met deze drie organisaties. De ambitie is om bij het slagen van de pilot andere organisaties uit de regio te laten aansluiten.

Hoelang duurt de pilot?

De pilotfase duurt tot eind 2024. Het aanmeldpunt blijft daarna gewoon bestaan, maar er wordt op basis van evaluatie besloten welke aanpassingen, aanvullende functionaliteiten en nieuwe stappen in 2025 nodig zijn.

Ik heb een andere vraag of feedback

Staat je vraag er niet tussen? Mail dan naar info@wijkzorgamstelveen.nl. Let op: stuur geen patiëntinformatie. Dit mailadres is alleen voor vragen en feedback over de werkwijze en geeft geen informatie over huidige aanvragen.

Veelgestelde vragen versie 26 september 2023. Bekijk vanaf 2 oktober de nieuwste informatie altijd op: www.wijkzorgamstelveen.nl

Over ons

In de groeiende vraag naar wijkzorg hebben vier toonaangevende zorgorganisaties in Amstelveen – Amstelring, Brentano, Zonnehuisgroep Amstelland en Amstelland Zorg – de handen ineen geslagen. Wij hebben besloten om de krachten samen te bundelen om zo de kwaliteit en toegankelijkheid van wijkzorg te kunnen blijven garanderen.

Onze gezamenlijke missie? Zorgen dat zowel verwijzers als cliënten minder tijd verliezen bij het zoeken naar beschikbare wijkzorg. Wij geloven dat door samen te werken, we niet alleen de werkdruk voor onze zorgprofessionals kunnen verminderen, maar ook een effectievere zorgbemiddeling kunnen bieden.

Wij zijn trots op de stappen die we al hebben gezet en kijken uit naar de toekomst van wijkzorg in Amstelveen.

Scroll naar boven