Verbeteringen doorgevoerd bij pilot Wijkzorg Amstelveen

Afgelopen maanden hebben de drie thuiszorgorganisaties Amstelring, Brentano en Zonnehuisgroep Amstelland de gezamenlijke werkprocessen verder verbeterd. Zo is onder andere samen met de wijkteams besloten om de werkgebieden van Amstelveen op een andere manier in te delen. Vanaf 22 april worden de vier gebieden samengevoegd naar twee gebieden: Noord en Zuid Amstelveen. Voor de aanmelder heeft dit geen gevolgen voor het aanmeldproces of de zorg die wordt geleverd. Er komt alleen een aanpassing in de indeling op de website.

In de pilot werken de drie organisaties samen met onder andere eerstelijnsorganisatie Amstelland Zorg aan het verbeteren van het aanmeldproces voor thuiszorg. De aanvragen worden op één centraal punt verzameld via de website www.wijkzorgamstelveen.nl. Dagelijks bekijken de wijkteams die actief zijn in Amstelveen gezamenlijk hoe ze de aanvragen het beste kunnen verdelen over hun beschikbare capaciteit. Door toenemende krapte in de arbeidsmarkt en vergrijzing is deze manier van werken een uitkomst voor de verwijzer en de wijkteams.

Scroll naar boven