Versterkte wijkzorg in Amstelveen dankzij samenwerking

AMSTELVEEN – 2 oktober 2023 – Goed nieuws voor inwoners van Amstelveen: Brentano, Amstelring en Zonnehuisgroep Amstelland kunnen meer mensen wijkzorg bieden omdat ze op meerdere vlakken samenwerken. Dit is ook prettig voor huisartsenpraktijken en ziekenhuizen: zij kunnen voortaan via één centrale ingang wijkzorg voor hun patiënten aanvragen. De nieuwe werkwijze is een pilot die 2 oktober van start gaat. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door Amstelland Zorg en financiering door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en de SOW-subsidieregeling voor ondersteuning van de wijkverpleging.

Steeds meer mensen hebben wijkzorg nodig en die zorg wordt steeds complexer. Het aantal mensen dat wijkzorg biedt, stijgt echter niet. Mede daarom werken Brentano, Amstelring en Zonnehuisgroep Amstellandal jaren met elkaar samen. “We hebben alle drie dezelfde visie als het gaat om zorg in de wijk”, zegt Michiel Wassenaar, directeur Thuis en herstel van Zonnehuisgroep Amstelland. “Door nog intensiever samen te werken en afspraken te maken, kunnen onze wijkteams aan meer mensen zorg bieden. Daarbij proberen we hun tijd zo slim mogelijk in te delen.”

Eén centrale ingang
De nieuwe werkwijze begint met een heldere verwijzing door de huisarts of het ziekenhuis. “De huisarts legt uit dat er een wijkverpleegkundige bij de patiënt langskomt”, zegt Jacomien de Jong van Amstelland Zorg. “Daarna kan de huisarts via één centrale website de aanvraag indienen. Heel prettig, want voorheen waren zij veel tijd kwijt met het vinden van beschikbare wijkzorg.”

Alle aanvragen komen binnen op één punt. Elke dag verdelen medewerkers uit wijkteams van Brentano, Amstelring en Zonnehuisgroep Amstelland de nieuwe aanvragen in gezamenlijk overleg. Daarna onderzoekt een wijkverpleegkundige samen met de patiënt wat hij of zij nog zelf kan doen. Is er een naaste die kan helpen? Welke hulpmiddelen, zoals een druppelbril, medicijndispenser en beeldbellen, zijn geschikt? Kan er ook via de gemeente of het sociale domein hulp komen? Daarna vindt terugkoppeling plaats naar de verwijzer en naar de patiënt. Zo is voor iedereen duidelijk wat wijkzorg doet en wordt de tijd zo slim mogelijk besteed.”   

Vertrouwen
Een groot voordeel van de nieuwe werkwijze is dat de wijkverpleegkundigen van de verschillende organisaties elkaar beter leren kennen. “Dat is heel prettig, want de werkdruk is hoog”, zegt wijkverpleegkundige Marieke van Veen van Amstelring. “Dankzij de samenwerking staan we veel sterker. We kunnen erop vertrouwen dat de zorg aan ‘onze’ patiënten gewoon doorgaat, op de manier zoals we die met elkaar hebben afgesproken. Er zijn korte lijnen en we kunnen snel overdragen. Dat is ook heel prettig voor patiënten.”

“De nieuwe werkwijze is ook goed voor onze medewerkers”, zegt bestuurder Angelique Schuitemaker van Brentano. “Zij zijn dit project gestart, omdat ze elke dag de druk ervaren. Dankzij de pilot voelen ze zich gesteund door een groep ‘nieuwe’ collega’s die kunnen helpen om alles rond te krijgen. Maar ook als je er zelf niet uitkomt of vragen hebt. We verwachten veel van elkaar te kunnen leren.”

Samenwerking
De nieuwe werkwijze wordt mede mogelijk gemaakt door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. “De kracht van de regio Amstelland is de onderlinge samenwerking in de zorg”, zegt seniorzorginkoper Michel Lambeek. “Zorg en Zekerheid stimuleert deze samenwerking al jaren. De band met wijk- en buurtsportcoaches wordt ook steeds hechter. Hierdoor kijken huisartsen samen met apothekers, fysiotherapeuten, wijkzorg en het sociale domein welke zorg of hulp de patiënt nodig heeft. Mooi om te zien dat er nu ook meer onderlinge samenwerking is tussen de verschillende wijkzorgorganisaties in Amstelveen. Zo blijft wijkzorg beschikbaar voor mensen die dat echt nodig hebben.”

Meer informatie
Tijdens de pilot die 2 oktober van start gaat, willen de organisaties samen veel leren over deze werkwijze. De ambitie is om de geteste nieuwe werkwijze in 2024 verder te brengen. Bijvoorbeeld door andere typen wijkzorg (casemanagers dementie, technische zorg) toe te voegen aan het aanmeldpunt, door uit te breiden buiten Amstelveen of door uit te breiden met andere wijkzorgaanbieders.

Op www.wijkzorgamstelveen.nl kunnen huisartsenpraktijken, ziekenhuizen maar ook patiënten wijkzorg aanvragen vanaf 10 oktober 2023. Ook is hier meer informatie te vinden over de nieuwe werkwijze.

Scroll naar boven