Informatie

Informatie

Casemanager dementie

Op dit moment kunt u alleen reguliere wijkzorg aanvragen via deze website.

Voor vragen, hulp en ondersteuning met betrekking tot dementie kunt u terecht bij de casemanagers dementie. Zij geven op informatie en advies rondom dementie en begeleiden cliënten en naasten. Om deze zorg aan te vragen kunt u contact opnemen met één van onderstaande aanbieders.

Verpleegtechnische zorg

Op dit moment kunt u alleen reguliere wijkzorg aanvragen via deze website.

Voor verpleegtechnische zorg kunt u terecht bij teams met gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij kunnen u helpen bij verpleegtechnische handelingen zoals infuuszorg, sedatiepompen en wondverzorging. Om deze zorg aan te vragen kunt u contact opnemen met één van onderstaande aanbieders.

Scroll naar boven